Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

     
 

AKTUALNOŚCI:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Utworzono dnia 20.04.2020

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wyniku stanu epidemii i zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek „dziennej opieki” straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Wsparcie kierowane jest do:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Mogą ubiegać się:

  1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie informujemy, iż wypłaty dofinansowań będą realizowane po otrzymaniu środków finansowych.

W celu otrzymania dofinansowania wypełniony wniosek należy przesłać:

- drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

- pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj

 

DRUK WNIOSKU

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 

 

 

czytaj dalej na temat: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania w szkołach

Utworzono dnia 20.04.2020

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania w szkołach

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i brak dożywiania dzieci w szkołach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, iż rodzice których dzieci korzystały z obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej mogą otrzymać świadczenie pieniężne na zakup żywności dla dzieci. W powyższej sprawie prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod numer tel. 84 683 34 17 lub przekazanie zgłoszenia droga e-mail: gops@turobin.pl

czytaj dalej na temat: Informacja dla rodziców dzieci, które korzystały z dożywiania w szkołach

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Utworzono dnia 08.04.2020

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

 

Osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie w terminie do dnia 17 kwietnia br. drogą mailową na adres: gops@turobin.pl. Wnioski w zamkniętych kopertach można również wrzucać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do GOPS.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie (dla mieszkańców gminy Turobin) pod numerem telefonu 84 68 33 417, 501 202 958.

Opieka wytchnieniowa edycja 2020

Utworzono dnia 25.03.2020

W załączeniu publikujemy dokumenty dotyczące opieki wytchnieniowej edycja 2020.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W DNIACH 31.03.2020 R. I 01.04.2020 R.

Utworzono dnia 24.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że dostawa żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020, ze względu na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 (koronawirus) w dniach 31 marca 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. zostaje odwołana.

 

                                                                                                 Kierownik GOPS
                                                                                                   /-/ Dorota Pasieka

 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROBINIE

Utworzono dnia 12.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem przypadków zakażenia koronawirusem zwracam się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych GOPS i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka - w miarę posiadanych możliwości - telefonicznie - 84 6833417, drogą elektroniczną, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

Świadczenia - swiadczenia@turobin.pl

Pracownicy socjalni - gops@turobin.pl 

Kierownik GOPS
/-/ Dorota Pasieka

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROBINIE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 28.01.2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że dostawy żywności odbywają się zawsze dzień wcześniej niż planowany pierwszy termin wydawania żywności.   Do końca Podprogramu 2019 czyli do końca czerwca 2020 r. dostawy żywności w ramach Programu Pomoc...
czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

WOLNY LIMIT MIEJSC SKIEROWAŃ DO POMOCY W FORMIE TRWAŁEJ ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia 13.01.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że posiada

wolny limit miejsc skierowań do pomocy w formie trwałej żywności

w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie

z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu w celu uzyskania skierowania.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1 402 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1 056 zł.

Skierowania wydawane będą codziennie w godz. 8.00 do 12.00
do dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Kierownik GOPS

/-/ Dorota Pasieka

 

czytaj dalej na temat: WOLNY LIMIT MIEJSC SKIEROWAŃ DO POMOCY W FORMIE TRWAŁEJ ŻYWNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 1

Utworzono dnia 29.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 1 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 1

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny