Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

Rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku:
1 do ukończenia 18 roku życia,
2 do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3 bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek
rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoływyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty dużej Rodziny.

 

Gdzie należy składać wnioski:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie ul. Rynek 4 w pokoju nr 2,  w godzinach pracy Ośrodka
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka, lub drogą elektroniczną ze strony internetowej GOPS Turobin
Dodatkowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 84 68 33 417


Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny