Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

     
 

AKTUALNOŚCI:

RODZINA WSPIERAJĄCA

Utworzono dnia 22.11.2018

Rodzina wspierająca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;

  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;

  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (zgodnie z art.29 ustawy).

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (zgodnie z art.30 ustawy).

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

  1. organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;

  2. wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;

  3. pomocą dzieciom w nauce;

  4. udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie, ul. Rynek 4.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie.

Szczegółowych informacji dotyczących rodzin wspierających udziela:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie, ul. Rynek 4, tel. 84 683 34 17.

czytaj dalej na temat: RODZINA WSPIERAJĄCA

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 30.04.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że w Remizie OSP w Turobinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w dniach 10 i 11 maja 2018 r.
czytaj dalej na temat: TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ

Utworzono dnia 28.03.2018
Wsparcie jest kierowane głównie do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych z terenu województwa lubelskiego.
czytaj dalej na temat: CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ

ZARZĄDZENIE NR 1

Utworzono dnia 14.03.2018
Zarządzenie Nr 1 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolną sobotę w 2018 r.
czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 1

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 02.01.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że w Remizie OSP w Turobinie wydawana będzie żywność w dniach 15 i 16 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00.

czytaj dalej na temat: TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Zmiany w kodeksie karnym i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów weszły w życie.

Utworzono dnia 13.06.2017

31 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952). Ustawa przewiduje, że osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech...

czytaj dalej na temat: Skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Zmiany w kodeksie karnym i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów weszły w życie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny